ПРЕД НЕГО ВСИЧКИ СМЕ РАВНИ


Из Стражева кула (2002) ДЖОН АДАМС, който станал вторият президент на Съединените щати, бил един от подписалите историческата Декларация за независимост, която съдържа следните благородни думи: „Ние смятаме тези истини за очевидни — че всички хора са сътворени като равни.“ Един мъдър мъж от миналото писал: ‘Човек властва над човека за негова вреда.’ Тези думи са …

Read more »