И ЩЕ ПОЗНАЕТЕ ИСТИНАТА И ИСТИНАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ!

6a8cd5ca78

Свобода. Тази сладка дума „свобода“, е била причина за въстания. Свободата е разрушавала дворци, довеждала е до безумие, развързвала е ръцете на вчерашните роби „Свободата Санчо, е едно от най ценните блага,  с които Бог дарява хората. С нея не могат да се сравнят нито съкровищата, които крие земята, нито тези, които таи морето. За …

Read more »