КЪСМЕТ, КАЧЕСТВО ИЛИ ВЯРА В ДОБРОТО


Не разбирам значението на думата „късмет”, и не я приемам! За мен не съществуват случайностите! В този живот всичко е следствие и функция от действията (или бездействията ни) и постъпките ни в предходен момент във време и място, на което сме били и самите сме си избрали! Според Наполеон „Късмета е качество”, и Аз съм …

Read more »